Protinádorová vakcína RESAN

Vakcína vytváří buněčnou protinádorovou imunitu, která napomáhá úplnému zničení rozmanitých zhoubných a nezhoubných nádorů.

Vakcína má široké spektrum protinádorových aktivit díky tomu, že jsou její součástí imitátory více jak 40 druhů nádorových antigenů. Antigeny, které jsou imitovány přípravkem, jsou přítomny na buňkách nejrozšířenějších zhoubných (zde je uveden seznam) a nezhoubných nádorů, obsahujících fibrózní a žlázovou tkáň.

Při zavedení vakcíny do organizmu dochází k tvorbě četných klonů protinádorových lymfocytů. V případech, kdy se podaří dosáhnout úplného zničení nádoru imunitním systémem, k recidivě nedochází, a to díky vytvoření imunologické paměti.

Pravděpodobnost úplného zničení nádorů závisí na:

1) počtu nádorových buněk (velikosti nádoru) a jejich mitotické aktivitě;
2) typu nádoru – histologické struktuře, antigenní struktuře, množství molekul třídy HLA-A na nádorové buňce;
3) výchozím stavu imunitního systému..

Při léčbě zhoubných nádorů je přípravek nejúčinnější jako antimetastatický prostředek, používaný společně s chirurgickým odstraněním prvotního nádoru, což vede k úplnému zničení nádoru ve 30-90% případů, v závislosti na stádiu onemocnění.

Přípravek nepůsobí na normální buňky organizmu toxicky, nemá mutagenní a teratogenní účinky, neobsahuje žádné buňky a tkáně nádorů. Glykoproteiny, které jsou součástí vakcíny, imitují fragmenty nádorových antigenů.

Latinský název přípravku je RESAN. Protinádorová aktivita (účinnost) přípravku RESAN byla zkoumána a dokázána v průběhu let 1992 – 2018.

Poptávka na přípravky takové třídy je velmi veliká, avšak na trhu léčiv tyto přípravky prakticky chybí. Vakcína RESAN se nachází ve stádiu registrace Farmakologickým výborem RB (Běloruské republiky).

Návod na použití přípravku:
(zkrácená varianta)

Výrobní forma:
Lahvičky (flakóny) po 200 mg.

Složení:
Imitátory nádorových antigenů.

Vnější vzhled a barva:
Suchá drobně krystalická hmota (prášek) bílé barvy.

Účinek:
Přípravek stimuluje tvorbu specifických protinádorových imunokompetentních buněk.

Indikace:
1) Použití přípravku jako vakcíny k zabránění vzniku nádorů z pojivové, epitelové a žlázové tkáně u zdravých lidí a lidí s dědičnou náchylností – vakcinace rizikové skupiny, tj. těch pacientů, kde nádor ještě není vidět, ale již jsou zvýšeny úrovně nádorových markerů (zvýšen je jeden nebo více z vyjmenovaných nádorových markerů: CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CA 125, CA 195, MUC-1, PSA, DUPAN-2).

2) Zabránění recidivování zhoubných nádorů po radikální chirurgické léčbě.

3) Použití jako antimetastatického prostředku v kombinaci s chirurgickým odstraněním prvotního nádoru dovoluje zničit zbylé po operaci metastázy v celkovém objemu do 10-50 cm3(v závislosti na histologické struktuře nádoru). Doporučuje se zavedení přípravku 7-12 dnů před operací.

4) Použití přípravku k imunoterapii nezhoubných nádorů o celkovém objemu do 10-70 cm3, obsahujících fibrózní tkáň (fibrom, fibroadenom, fibromyom) a žlázovou tkáň (adenom, žlázové polypy), a také k zabránění malignizace nezhoubných nádorů..

5) Léčba mastopatií (dishormonálních hyperplazií mléčných žláz), endometriózy a myomu dělohy u žen. Zavedení vakcíny je v daných případech nutné provádět 2 týdny před předpokládanou menstruací.

6) Léčba nezhoubných hyperplazií předstojné žlázy, autoimunitní tyroiditidy a difusní strumy.

Kontraindikace:
Stálé kontraindikace pro použití nejsou známy. Nedoporučuje se aplikace přípravku v době těhotenství, během 3 – 4 týdnů po prudkém infekčním onemocnění, v době zhoršení chronických onemocnění a v případě alergické reakce na předchozí zavedení přípravku.

Vedlejší (nežádoucí) účinky:
K možným komplikacím u specifické vakcinace může dojít při zavedení jiných vakcín do organizmu. Celkové vedlejší reakce mohou být spojeny se senzibilizací organizmu nádorovými antigeny nebo zavedením vakcíny na pozadí interkurentní infekce. Během 7-10 dnů po vakcinaci může být u takových nemocných pozorováno nevýznamné zhoršení celkového stavu: slabost, nevolnost, někdy bolesti v kloubech.


V době zavedení vakcíny se musí pacient nacházet pod lékařskou kontrolou. V případě vzniku symptomů alergie je nutné ukončit zavádění vakcíny, vzít si antihistaminika.

Upozornění:
Pro vznik potřebné imunitní odezvy musí být úroveň leukocytů v periferické krvi na lačný žaludek nejméně 4,5.109 v litru, a lymfocytů musí být nejméně 18%. Pokud během posledních 6 měsíců nemocný dostával nebo dostává chemoterapeutické prostředky nebo ozařovací terapii, popřípadě imunodepresivní léky, pak k optimální imunitní odezvě nemůže dojít, jelikož je narušeno fungování imunitního systému. V daném případě je zapotřebí časového období (3-6 měsíců) pro obnovení imunitního systému.

Přípravek RESAN se nepoužívá k léčbě nádorů mozku a hřbetní míchy, jelikož v normě imunokompetentní buňky v potřebném množství nepronikají přes hematoencefalickou bariéru.

Způsob použití:
Obsah každé lahvičky se rozpustí v 1,0 ml 0,9% roztoku chloridu sodného. Injekce se provádějí podle speciálního schématu během jednoho dne.

Trvání účinku:
Imunita se po vakcinaci vytváří na 7-14. den a její účinky pokračují do revakcinace.

Revakcinace se provádí jednorázovým zavedením 600-1000 mg vakcíny RESAN, a to podle speciálního schématu. První revakcinace se provádí po 6 měsících, všechny následující po každých 1,5-5 letech.

Doba použitelnosti a způsob úschovy:
Uchovávat v suchém, tmavém místě, v závodním balení. Teplota úschovy je od +15°C do 25°C. Doba použitelnosti: 2 roky.

Balení:
9 lahviček po 200 mg

4 lahvičky po 200 mg

Přípravek je aktivní (účinný) vůči spontánním, virem indukovaným a chemickými kancerogeny indukovaným zhoubným nádorům. Při nádorech indukovaných virem je nutnou podmínkou úspěšné léčby předběžné provedení efektivní protivirové terapie.

Použití vakcíny RESAN vede ke stabilnímu, dlouhodobému zvýšení funkční aktivity CD56 – pozitivních lymfocytů, zvyšuje se jejich cytotoxická aktivita a produkce β-endorfinu. β-endorfin se vyznačuje znecitlivující a sedativní aktivitou, jeho zvýšení po vakcinaci zabraňuje rozvoji a zastavuje progresi bolestivého syndromu u většiny pacientů.

Použití imitátorů nádorových antigenů pomáhá:
- zabránit vzniku zhoubných nádorů u mnohých lidí, zvláště u lidí, jejichž příbuzní trpěli onkologickými onemocněními, tj. geneticky náchylných;

- zabránit malignizaci (přeměně na zhoubný nádor) a vyhnout se operativní léčbě v případě řady nezhoubných nádorů;

- zničit nevelké metastázy a zabránit recidivě po operativní léčbě zhoubných nádorů;

- zlepšit kvalitu života nemocných s postupující rakovinou snížením bolestivého syndromu, což jim dovolí, aby se v mnohých případech obešli bez použití znecitlivujících přípravků (anestetik)Dané informace jsou určeny zdravotnickým zřízením a odborníkům v oblasti imunologie nádorů. Přijímáme (projednáme) nabídky na spolupráci k vědecko – výzkumným účelům. Pokud Vás daný materiál zaujal, máte návrhy nebo připomínky, budeme


Vám užiteční buď my, nebo Vy nám, kontaktujte nás prosím na adrese:
.....

J. S. C. SCIENTIFIC RESEARCH ENTERPRISE RESAN
Street Tolstogo 1, Vitebsk 210026, Republic Belarus
Faxes:.+375-212-62-08-90;.+375-212-33-62-21;.+375-212-35-87-38.
Phones:..+375-296-30-03-90..
.E-mail:.resan@anticancer.net.

Exclusive Distributor of Vaccine RESAN in the Middle East:
MEDAWAR COMPANY S.A.L, Lebanon, Ain Saade Pine Garden;
medical consultant: Dr. Roukoz Medawar, Lebanon, Antelias, Diab Center 8 Floor
Phone: +9611686683; +9613293382;. Fax: +9611877676;
E-mail:.drromedawar@anticancer.net


XXI century - immunotherapy against cancer

The antitumoral T-lymphocyte can bind with only the tumoral cell but does not bind with a normal cell
The antitumoral T-lymphocyte can bind with only the tumoral cell but does not bind with a normal cell
Tumor Antigens
Tumor Antigens
The Most Rational Use in Immunotherapy of Cancers
The Most Rational Use in Immunotherapy of Cancers
The destruction of tumor cells by T-lymphocyte
The destruction of tumor cells by T-lymphocyte

Чем больше объём метастазов - тем меньше вероятность излечения при помощи вакцины РЕСАН.

Если объём метастазов соединительнотканной злокачественной опухоли более 10 см3, железистой более 50 см3, а эпителиальной более 30 см3, то вероятность излечения вакциной РЕСАН составляет 12% и менее.

×

The more the volume of metastases, the less the probability to get an absolute cure by the vaccine RESAN.

If the volume of connective-tissue malignant tumor is more than 10 cm3, of epithelial more than 30 cm3 or of glandular more than 50 cm3 – then the probability to get an absolute cure by the vaccine RESAN is 12% and less.

×