Противоракова ваксина

Ваксината формира клетъчен противотуморен имунитет, който подпомага пълното уничтожаване на различни злокачествени и доброкачествени образувания.

Ваксината притежава широк спектър на противотуморна активност поради това, че в нейния състав влизат над 40 разновидности туморни антигени. Тези имитирани антигени присътстват в клетките на най-распространените злокачествени и доброкачествени тумори, съдържащи фиброзна и жлезиста тъкан. При въвеждане на ваксината в организма се образуват многобройни клонинги на противотуморни лимфоцити. В случаите, когато имунната система достига пълно унищожаване на тумора, рецидиви отсътстват благодарение на формирането на имунна памет.

Вероятността на пълното унищожаване на тумора зависи от:
1) броя на туморни клетки (размер на тумора) и тяхната митотическа активност;
2)вида на тумора - хистологическа структура, антигенна структура, броя на молекули HLA-A класа в туморната клетка;
3) изходно състояние на имунната система.

При лекуване на злокачествени образувания препаратът е най-ефикасен като средство срещу метастази (рассейки) съвместно с хирургическо отстраняване на първичния тумор, което довежда до пълно унищожаване на тумора в 30-90% случаи, в зависимост от стадия на заболяването.

Препаратът не оказва токсично въздействие върху нормалните клетки на организма, няма мутагенно и тератогенно въздействие, не съдържа никакви туморни клетки и тъкани. Фрагментите на туморни антигени се имитират от гликопротеини в състава на ваксината.

Латинското име на препарата е RESAN.

Противотуморната активност на препарата Ресан е изследвана и доказана в течение на 1992 - 2018 години. Потребност от подобни препарати е голяма, но на пазара на медицинските средства те практически отсътстват. Ваксината Ресан сега се намира в процес на регистрация от фармкомитет на РБ.

Инструкция по приемане на препарата
(съкратен вариант)

Форма на упаковката
Флакони по 200 мг

Състав
Имитатори на туморни антигени.

Външен вид и цвят
Суха дребнокристална маса (прахообразна), бяла на цвят.

Действие
Препаратът стимулира образуване на специфични противотуморни имуннокомпетентни клетки.

Показания
1)Използване на препарата като средство за предотвратяване на възникващите тумори в съединителна, епителна и жлезиста тъкани при здрави хора и хора с наследственна предрасположеност - ваксинацията на рискова група, т. е. пациенти, при които тумора все още не е визуализиран, но има повишени нива на туморния маркер (повишен един или повече от следните туморни маркери: CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CA 125, CA 195, MUC-1, PSA, DUPAN-2)

2) Предотвратяване на рецидиви на злокачествени тумори след радикално хирургическо лечение;

3) Използване като антиметастазно средство в съчетание с хирургическо отстраняване на първичния тумор, което позволява уничтожаването на останалите след операция метастази с общ обем от 10 до 50 см3 (в зависимост от хистологичната структура на тумора). Препоръчва се въвеждане на препарата между 7 и 12 ден преди операцията.

4) Използване на препарата като имуннотерапия при доброкачествени тумори с общ обем от 10 до 70 см3 , съдържащи фиброзна тъкан (фибром, фиброаденом, фибромиома) и жлезиста тъкан (аденом, жлезисти полепи), също така, за предотвратянане на малигнизацията на доброкачествените тумори.

5) Лечение на мастопатия (дисхормонална хиперплазия на млечната жлеза), ендометриоз и миома на матката при жените. Въвеждане на ваксината в дадените случаи е необходимо да се провежда 2 седмици преди предполагаемия месечен цикъл.

6) Лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата жлеза.

Противопоказания
Постоянни противопоказания по приемане на ваксината отсътстват. Не се препоръчва приемането на препарата по време на бременност, 3-4 седмици след прекарано остро инфекциозно заболяване, по време на обострени хронически заболявания и в случая на алергична реакция при предишно използване на ваксината.

Странични ефекти
Въвеждане на специфичната ваксина съответства на въвеждане на всички други ваксини в организма. Общите странични реакции могат да бъдат наблюдавани в течение от 7 до 10 ден след ваксинацията като незначително влошаване на общото състояние: слабост, гадене и болки в ставите.

По време на приемане на ваксината трябва да бъде осъществен лекарски контрол. При поява на алергични симптоми е необходимо да се прекрати въвеждане на ваксината и да се приемат антихистаминни препарати.

Предупреждение
За да се появи необходимия имунен отговор, нивото на лейкоцити на периферната кръв (на гладно) трябва да бъде не по-малко от 4,5·109 на литър, а лимфоцити - не по-малко от 18%. Ако в последните 6 месеца на пациента е провеждана или се провежда химиотерапия, лъчетерапия или той приема имунносупресивни лекарства, оптимален имунен отговор не може да се развие, понеже се нарушава функционирането на имунната система. В дадените случаи е необходим период от 3 до 6 месеца за възстановяване на имунната система. Препарата Ресан не се използва за лечение на мозъчен тумор и при рак на костния мозък, понеже необходимата норма на имуннокомпетенти клетки не преминава хематоенцефална бариера.

Начин на приемане
Съдержанието на всяка ампула се разтваря в 1,0 мл на 0,9% разтвор натриев хлорид. Инжекциите се провеждат по специална схема в течение на 1 ден.

Продължителност на действието
След ваксинацията имунитетът се формира от 7 до 14 денонощие и неговото действие продължава до реваксинацията. Втората ваксинация се провежда след 6 месеца с еднократно вкарване на 300-1000 мг ваксина по индивидуална схема, в зависимост от локализацията на преобладаващите паталогични промени. Следващата реваксинация се провежда с еднократно вкарване на 400-800 мг ваксина Ресан през 1,5 години, след това - на всеки 3 - 5 години.

Срок на годност и начин на съхранение
Да се съхранява на сухо, тъмно място в заводска опаковка. Температура на съхранението от +15 до +25 градуса. Срок на годност 2 години.

Опаковка
9 флакона по 200 мг.
4 флакона по 200 мг.


Препаратът е активен по отношение към спонтанни, вирусоиндуцирани и индуцирани химически канцерогени на злокачествени тумори. При вирусоиндуцирани тумори условие за успешно лечение се явява предварително провеждане на ефективна противовирусна терапия. Използване на ваксината РЕСАН довежда до стабилно и продължително повишаване на функционалната активност на CD56- позитивни лимфоцити, увеличава тяхната цитотоксична активност и продукция на -ендорфина. -ендорфин притежава обезболяваща и седативна активност, неговото повишаване след ваксинацията предотвратява и спира развитие на болезненния синдром при повечето пациенти.

Използване на имитатори на туморни антигени помага при:
- предотвратяване на възникване на злокачествени тумори при много хора, особенно при хора, роднини на които са страдали от онкологични заболявания, т.е. генетично предразположени;
- предотвратяване на малигнизация (прераждане в злокачествен тумор) и избягване на оперативно лечение при някои видове доброкачествени тумори;
- унищожаване на неголями метастази и предотвратяване на рецидиви на следоперативно лечение на злокачествени тумори;
- подобряване качеството на живот при пациенти с прогресиращ рак, като намалява болките и в повечето случаи спира приемането на болкоуспокояващите препаратиДанная информация предназначена для медицинских учреждений и специалистов в области иммунологии опухолей. Рассмотрим предложения о сотрудничестве в научно-исследовательских целях. Возможно заключение с юридическими лицами контрактов на поставку ИМИТАТОРОВ ОПУХОЛЕВЫХ АНТИГЕНОВ.


Если по данному материалу у Вас возникли вопросы,. предложения либо пожелания. - пишите:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСАН
ул. Толстого 1, Витебск 210026, Республика Беларусь
Тел:. +375-296-30-03-90; факс: +375-212-35-87-38, +375-212-33-62-21, +375-212-62-08-90
..эл. почта:.resan@anticancer.net., anticancer@inbox.ru

Официальный .дистрибьютер вакцины ресан на Ближнем Востоке:
MEDAWAR COMPANY S.A.L, Lebanon, Ain Saade Pine Garden; Antelias, Diab Center 8 Floor.
Phone: +9613293382, +9611686683; . Fax:. +9611877676.
...E-mail: drromedawar@anticancer.net


XXI век - иммунотерапия против рака

Противоопухолевый Т-лимфоцит  связывается только с
опухолевой клеткой и не связывается с нормальной
Противоопухолевый Т-лимфоцит связывается только с опухолевой клеткой и не связывается с нормальной
Опухолевые антигены
Опухолевые антигены
Наиболее рациональное применение при лечении злокачественных опухолей
Наиболее рациональное применение при лечении злокачественных опухолей
Уничтожение опухолевой клетки Т-лимфоцитом
Уничтожение опухолевой клетки Т-лимфоцитом

Чем больше объём метастазов - тем меньше вероятность излечения при помощи вакцины РЕСАН.

Если объём метастазов соединительнотканной злокачественной опухоли более 10 см3, железистой более 50 см3, а эпителиальной более 30 см3, то вероятность излечения вакциной РЕСАН составляет 12% и менее.

×

The more the volume of metastases, the less the probability to get an absolute cure by the vaccine RESAN.

If the volume of connective-tissue malignant tumor is more than 10 cm3, of epithelial more than 30 cm3 or of glandular more than 50 cm3 – then the probability to get an absolute cure by the vaccine RESAN is 12% and less.

×